BioAktív faanyagvédelem – Aki három évtizeddel előzte meg a korát – Interjú: Josef Beckerrel, a Jobeck cég tulajdonosával

Jobeck-bacsiJosef Becker több mint három évtizede kezdett foglalkozni a rovar- és gombakárosítók által okozott faanyagvédelmi problémákkal. A bajor szakember megelôzve korát, rövid idô alatt növényi kivonatokból álló bioaktív hatóanyagot állított össze, amely hosszú idôn keresztül, tartósan megóvja a fát a farontó bogarak és gombák károsításától. Más hasonló szerekkel szemben a szabadalmi oltalommal védett receptúra mentes az emberi szervezetre káros hatásoktól, s emiatt különösen a lakótérben alkalmazható sikerrel. Olyannyira, hogy a növényi illó olajokból összeállított szer bizonyos estekben még sebek és bôrbetegségek kezelésére is alkalmas.

– Növényi kivonatokból álló bioaktív faanyagvédô szereinek nincs párjuk, szinte egyedülállóak a világon. Milyen szakmai indíttatással, háttérrel tudta kifejleszteni a különleges receptúrát?

– Fiatal éveimben mûszaki fôiskolát végeztem, majd kereskedelmi szakismeretekkel egészítettem ki a tudásomat. Ám édesapám volt az, aki még a háború elôtt vadon élô növények olajaiból készített különféle testápoló szereket. Elsô sikeres készítményét a német katonák számára állította össze. A szer akkor csodákat mûvelt a katonák kirepedezett sarkával, amelyet a csizma, a kapca és a talkumos kezelés tett rendszerint tönkre. A növényi kivonatokból készült kenôcs nemcsak megelôzte a fájdalmas bajt, de rövid idô alatt összegyógyította a kirepedezett bôrt a katonák sarkán. A kezdet azóta sem ért véget. Ma a testápolásra szakosodott Sixtus családi vállalkozás folytatja a szülôk munkáját. Nos, édesapám volt az, aki megkövetelte, hogy a testápoló iparban is végezzek gyakorlatot, ezért éveken keresztül dolgoztam egy olyan kozmetikai cégnél, ahol a testápoló szerek gyártási technológiáját és annak valamennyi gyakorlati fogását megismerhettem. De neki köszönhetem azt a szemléletet is, ami fogékonnyá tett arra, hogy az emberek gondját, baját meghallgassam, hogy mindenkitôl újat tanuljak, ötleteket kapjak.

– Mióta foglalkozik faanyagvédelemmel, s mi adott lökést, hogy a testápoló szakma mellett a faiparral is kacérkodjon?

– Ez a történet huszonöt évvel ezelôtt kezdôdött. Akkor is meg kellett óvni a faanyagot a farontó rovarok és gombák károsító hatásától. Mi magunk is a piacon beszerezhetô vegyi anyagokkal kezeltük a lakóépületünk faanyagát. Azóta kiderült: jobb híján emberi egészségre ártalmas mérgekkel. Ugyanis a feleségem súlyos allergiás panaszai váltotta ki, hogy merôben új módszert dolgozzak ki a faanyagok védelemére. Nem titok, egy idô után arra jöttem rá, hogy a kozmetikai cégnél, ahol dolgoztam és a családi vállalkozásunknál lévô bizonyos éterikus növényi olajokat tároló hordók alatt a fából készült tároló lapokat csak ritkán támadták meg a gombák és rovarok. Kint a szabadban még hosszú idô alatt sem mentek tönkre. Tanulmányozni kezdtem a szakirodalmat, s kerestem, hogy melyek azok a természetes anyagok, amelyek a fának tartós védelmet biztosítanak. Az elsô növényi olajokból álló keveréket Portugáliában élô testvéremnél próbáltuk ki, ahol a lakóházánál lévô fából készült elôtetôt támadták meg a farontó bogarak. Már az elsô próba sikeresnek bizonyult: a szer jól mûködött. Késôbb a müncheni egyetemen ismerkedtem meg Dieter Wabner professzorral, aki szakértôje volt a növényi olajoknak. Szakmai ismereteimet Ô egészítette ki, ami lehetôvé tette, hogy végleg összeálljon az az éterikus olajokból álló faanyagvédô receptúra, ami ma is a szabadalmi oltalommal védett Jobeck szer alapja.

– Mire képes tulajdonképpen a Jobeck faanyagvédô szer, s Ön mire ajánlja?

– A szer, amelyet számos kutató intézetben – többek között Brémában is bevizsgáltak, különleges növényi olajokat tartalmaz. Valamennyi olajnak speciális szerepe van. Van amelyik mélyen beszívódva a fát szilárdítja, vannak olyanok, amelyek rovarkárosítók számára teszik ehetetlenné a cellulózt, s vannak olyanok, amelyek a gombák letelepedését akadályozzák meg. Mindezt úgy, hogy közben az ember egészségét a lakótérben cseppet sem veszélyeztetik. Közel három évtizede készítettük el az elsô keveréket. Azóta a szakvásárokon mind több szakember és felhasználó ismerte meg, s próbálták ki hatását. Így mind több vevô jelentkezett, növekedett Németország és késôbb Európa szerte a forgalom. Kezdetben a hajóépítôk jelentkeztek, hogy kezeljék az exóta fából készült vízi jármûveket a farontó rovarok, gombák és fúrókagylók ellen. Ma a restaurátorok, orgonaépítôk, ácsok és asztalosok alkalmazzák széles körben. Mindenhol jó a szer, ahol az ember közvetlen kapcsolatban van a fával, hiszen az olajok megszüntetik a bajt, s nem jelentenek veszélyt az élô világra.

– Ezek speciális szakterületek. Ilyen esetekben is kézzel fogható az eredmény? A Jobeck bioaktív készítmény ajánlható tehát hajó- és orgonaépítôk számára is?

– Az elmúlt évtizedek számos tapasztalati eredménnyel gazdagítottak, hiszen ezen a területen magam is úttörô voltam. Számos szakemberrel közösen próbáltuk ki, s figyeltük a hatást, ami minden esetben a keverék különleges tulajdonságait igazolta. A hajók esetében nemcsak a rovarokkal szemben biztosított védelmet, de a fedélzet sem csúszott többé, s a fa ellenállt az víz, az idôjárás káros hatásainak, a savas esôknek. Egy tengeri kísérlet azt is bizonyította, hogy az impregnálás a fa hajótestet megóvja a fúrókagylókkal szemben. Ebben a témában ma is folynak kísérletek Thaiföldön, hiszen ott a fából készült hajóknak még mindig fontos szerepük van. Orgonák restaurátorai tájékoztattak arról, hogy a fa sípok kezelését követôen eltûnnek a farontó rovarok, s a sípok hangszíne szebb, hangja telítettebb lesz. Ez tette lehetôvé, hogy több mint harminc német orgonaépítôvel és restaurátorral legyünk rendszeres üzleti kapcsolatban. De megfigyeltük azt is, hogy ott, ahol a szert alkalmazzák nem jelennek meg többet a darazsak és a hangyák sem. Ám a legfontosabb, hogy a növényi olajok mélyen beszívódnak a kezelt fába, ott beépülnek a szövetszerkezetbe, s hosszan tartó, szinte örökös védelmet biztosítanak a farontó bogarak ellen. Ugyanis a lárvák nem bírják elfogyasztani a cellulózt többé, s ha nem képesek táplálkozni, rövid idôn belül elpusztulnak. Ami a peterakó anyákat illeti, azok sem fúrnak bemeneti nyílásokat olyan fába, ahol a speciális olajok illatát megérzik.

– Ön valóban megelôzte a korát, s olyan szert talált fel, ami napjainkban minden tekintetben megfelel a környezettudatos gondolkodásnak. Milyen jövôt jósol a termékének?

– Úgy érzem mind többen fogják magukévá tenni a környezettudatos gondolkodást. Hiszen az ember egészsége ma túl sok káros hatásnak van kitéve. Túl sok a méreg, túl sok a vegyszerekkel kezelt, egészségtelen táplálék, fertôzöttek a vizek, rossz a levegô. A szükség, a betegségek, az emberek immunrendszerének folyamatos gyengülése oda vezet majd, hogy valamennyien többet tegyünk lakóhelyünkért, a Földért. Ennek egyik lehetôsége a Jobeck cég bioaktív faanyagvédô szere is, amely nem elsôsorban az ember sikere, hanem az élô anyatermészet ajándéka, a tudatosan kiválasztott növények különleges adottsága. Ami tudást a magam részérôl hozzátettem, csak azt tette lehetôvé, hogy a természettôl ellesett titkot a gyakorlatban is alkalmazzam. Ehhez pedig csak egyszerûen a természet iránti nyitottság és szeretet kellett. (f–)